Community Based Rehabilitation

In de thuissituatie

Wat is mooier dan dat mensen met een beperking worden geaccepteerd in de samenleving? Dat ze ten volle tot hun recht kunnen komen in hun eigen omgeving? Dat bereiken we niet door ze in een tehuis te plaatsen. Nee, wij kiezen bewust voor Community Based Rehabilitation. Eenvoudig gezegd: het rehabiliteren van cliënten in de thuissituatie. Daarbij richten we ons op vijf pijlers, ontleend aan een matrix van de Wereldgezondheidsorganisatie:


De veldwerkers
Het zal u niet verbazen dat in onze aanpak – hulp in de thuissituatie – veldwerkers een belangrijke rol spelen. Elke dag gaan vijf veldwerkers eropuit met hun bromfiets. Aan de hand van een behandelplan begeleiden zij cliënten, waar nodig ondersteund door deskundigen. Daarbij betrekt de veldwerker meteen de betrokken familieleden, buren, leerkrachten en gemeenteleden van de cliënt..

  Op dit moment hebben we meer dan 1100 mensen met een beperking geregistreerd, waaronder 472 kinderen (onder de 18 jaar).