Elim Nederland

"Stichting Elim Tot Financiële Ondersteuning Van het Christian Vocational Training Centre for the Disabled in Igede Nigeria" is de naam waarmee Elim Nederland staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Elim wordt als ANBI (www.anbi.nl) aangemerkt.

Elim Nederland heeft als doelstelling het werk van Elim in Nigeria te ondersteunen. Zij doet dat door:

  1. Elim te vertegenwoordigen in Nederland en steun door donoren te bevorderen. 
  2. zich verantwoordelijk te weten voor de vanuit Nederland uitgezonden ontwikkelingswerkers als uitzendende organisatie.
  3. het adviseren van de directie van Elim Nigeria. 


Het bestuur van Elim Holland bestaat uit:

 

 

 

 
Jacco van der Wekken - Lienden
voorzitter
 
Gerdiena Fase – Dirksland
secretaris
secretariaat@elimnigeria.nl 
 

 
Martijn Snoep - Ede
penningmeester

penningmeester@elimnigeria.nl


Rens van Rossum - Enter  
 
 
Aart van Wolfswinkel - Dirksland
 

 

 

De Elim werkgroep verzorgt voor Elim presentaties en verkoopacties. De werkgroep zet zich hiervoor met heel veel enthousiasme in en ontlast het bestuur hiermee van een aantal praktische taken. Daarnaast worden tal van activiteiten door andere betrokken vrijwilligers gedaan. Enkele vrijwilligers stellen de nieuwsbrief samen en verzorgen de verzending. Ook wordt een aantal activiteiten financieel ondersteund. We zijn heel dankbaar dat we steeds weer terug kunnen vallen op deze werkgroepleden en vrijwilligers die zich geheel belangeloos inzetten voor Elim.

 

De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

 
Marlise van de Kamp - Essen (B)
voorzitter
Carlijn de Kat – Dirksland
secretaris, werkgroep@elimnigeria.nl 
 
 
 
Rens van Rossum - Enter

Judith Boeder - Kruiningen

 

 Mieke van Nifterik, Apeldoorn