Project Advocacy

Ons werk: pleiten
‘Voorspraak’, betekent Advocacy letterlijk. En dat is wat we doen met dit project. Pleiten. Pleiten voor veranderingen. Dat doen we onder meer bij de overheid. In ons voordeel is daarbij dat we als hulporganisatie een goede naam hebben opgebouwd. Concreet willen we onder de naam Advocacy twee doelen bereiken:

 • De positie van kwetsbare mensen in de samenleving verbeteren door te pleiten voor rechtvaardige behandeling.
 • Toename van financiële steun door middel van lobby bij plaatselijke overheidsinstanties en individuen. De steun is nodig om de continuïteit van ons programma te waarborgen. We werven fondsen door middel van onder meer radioprogramma’s, verspreiding van informatiemateriaal en het organiseren van discussies met overheidsfunctionarissen, traditionele leiders en kerkleiders.

Voor deze veranderingen pleiten we
We stellen onder meer de volgende schadelijke gewoonten ter discussie:
 • vrouwenbesnijdenis
 • ontbreken van een testament, waardoor weduwe en kinderen worden benadeeld
 • onrechtvaardige man/vrouwverhoudingen
 • stigmatisering van kwetsbare mensen
 • onwetendheid over verantwoord televisiegebruik

Zo doen we dat

De veranderingen waarvoor we pleiten, bevorderen we door middel van
 • interactieve discussies in de leefgemeenschappen;
 • radioprogramma’s;
 • verspreiding van voorlichtingsmateriaal;
 • oprichten van praatgroepen voor kwetsbare personen ;
 • vieren van internationale dagen zoals Wereld Aidsdag, Wereld Familiedag, Werelddag van de Gehandicapten en de Werelddag voor Sociale Rechtvaardigheid;
 • creëren van bewustzijn bij overheid en samenleving ten aanzien van hun verantwoordelijkheid voor kwetsbare mensen.

 Per jaar worden zo’n 20.000 informatie folders over verschillende advocacy onderwerpen verspreid en 150 interactieve discussies gevoerd om schadelijke gewoonten te veranderen