Project screening

Voorkomen is beter…
Niet alle Nigerianen met een beperking zijn daarmee geboren. Soms is de beperking in de loop van de tijd ontstaan of heeft deze zich sterk ontwikkeld. Wij zouden niets liever doen dan zoveel mogelijk beperkingen voorkomen!

Preventie en interventie
We willen langdurige beperkingen voorkomen door preventie of tijdige interventie. Dat doen we door schoolkinderen te screenen. Op de basisscholen komen we toch, sinds inclusief onderwijs aan de orde van de dag is. Een mobiel team van Elim trekt eropuit en screent de kinderen op gehoor- en zichtproblemen. Waar nodig worden kinderen meteen doorverwezen naar specialisten. Een paar keer per jaar komt een oogspecialist naar Elim voor oogmetingen en het leveren van hulpmiddelen.

Voorlichting
Alle leerkrachten en leerlingen ontvangen een voorlichtingsles. In de schoolvakanties geven we voorlichting aan medisch personeel, ouders en andere belanghebbenden. 


  Jaarlijks worden meer dan 3000 kinderen gescreend op oogproblemen en krijgen twintig kinderen een bril aangemeten.