Project inclusief onderwijs

Naar een gewone school
Onze cliënten zien niets liever dan dat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en werken. Dit staat of valt natuurlijk met integratie in de samenleving. Als we daaraan willen werken, wat is er dan mooier dan dat kinderen met een beperking naar reguliere scholen gaan? ‘Inclusief onderwijs’ noemen we dit. In het Nigeriaanse Onderwijsbeleid is dit inclusief onderwijs goedgekeurd.

Onder elkaar
Voor de kinderen is het waardevol dat zij zo opgroeien tussen hun leeftijdgenoten zónder beperking. En omgekeerd: hun leeftijdgenoten leren hen zo accepteren als volwaardige medeleerlingen.

Op verschillende manieren bevorderen we dat kinderen met een beperking succesvol deelnemen aan het reguliere onderwijs. Daarbij geldt dat we nauw samenwerken met de overheid.

  • Leerkrachten van basisscholen krijgen trainingen.
  • Familieleden, klasgenoten, dorpelingen, kerkleden en leerkrachten van de kinderkerk krijgen trainingen in gebarentaal en braille.
  • We stellen lesmateriaal beschikbaar, zoals dvd’s in gebarentaal, kinderleesboeken in braille, eenvoudige woordenboeken en evangelisatiemateriaal.
  • Jongeren met een gehoorbeperking krijgen psychosociale hulp.

 

  Momenteel volgen 58 kinderen met een beperking inclusief onderwijs op veertien verschillende reguliere scholen. Van de ondervraagde ouders en andere belanghebbenden die betrokken waren bij inclusief onderwijs, reageerde 85% positief op deze aanpak.