Project sociaal welzijn

Gezonde en Bijbelse leefstijl
We maken ons sterk voor jongens en meisjes door te investeren in een gezonde en Bijbelse leefstijl. En daar is aanleiding voor. Al is ons aidsproject sinds 2010 afgelopen, aandacht voor seksualiteit blijft nodig. Vanuit een Bijbelse visie willen we seksueel misbruik, ongewenste zwangerschappen, oneerlijke man/vrouwverhoudingen en andere schadelijke gewoonten voorkomen. Dat doen we door middel van trainingen en de kind-tot-kind-aanpak.

Trainingen
De jongeren worden getraind door mensen uit hun eigen leefgemeenschap: leerkrachten, scholieren en kerkleiders. Deze trainers worden door ons toegerust. Wij coachen en trainen hen, en voorzien hen van lesmateriaal. Onderwerpen die aan bod komen, zijn: normen, waarden, zelfvertrouwen, goede vriendschappen, alcohol- en druggebruik, ongewenste zwangerschap en abortus. Daarnaast is weerbaarheid een belangrijk onderwerp: het aanleren van sociale vaardigheden om seksueel misbruik te voorkomen.

Kind-tot-kind-aanpak
Bij deze aanpak maken we gebruik van een interactief leergesprek. Dat is heel anders dan de uitsluitend klassikale lesmethoden waar de leerkrachten in Igede aan gewend zijn. Daarom trainen we hen in deze aanpak. Het is een effectieve aanpak: kinderen en hun familie ontwikkelen spelenderwijs hun sociale vaardigheden en welzijn.

 In 95% van de basisscholen en 15% van scholen in het voorgezet onderwijs is het vak “Sociale Vaardigheden en Seksuele Voorlichting” ingevoerd.