Elim Nigeria

Het Igede-gebied
Als stichting richten we ons op het Igede-gebied in Zuidoost-Nigeria. Igede is ongeveer zo groot
als de provincie Utrecht en telt zo’n 400.000 inwoners, verspreid over 235 dorpen. Met 45 lokale medewerkers en één Nederlandse ontwikkelingswerker geven we invulling aan onze missie en visie. Ons hulpverleningsprogramma staat daarin centraal. We hebben echter ook een gastenverblijf, bakkerij en restaurant in Igede, waarmee we inkomsten genereren.

Verankerd in de samenleving
Meer en meer betrekken we in onze hulpverlening de leefgemeenschap. We dragen kennis over aan overheidsmedewerkers, leerkrachten, kerkleiders, traditionele leiders en ouders. Het achterliggende idee? Hoe meer de hulp is geïntegreerd in de dorpsgemeenschap en hoe minder de hulp van Elim afhankelijk is, hoe beter.

Zo vanzelfsprekend als dat nu lijkt, was het in het verleden niet. Gehandicapten werden niet eens geaccepteerd. Ze werden verstoten, soms zelfs gedood. Mede door ons werk is dat aanzienlijk veranderd. Al heel wat Nigerianen met een beperking volgen nu onderwijs en hebben werk en een gezin.

 

Het bestuur van Elim in Nigeria:

Sunday Adima, directeur

 

Mr Johnny, financiën

 

Ellen Vreeswijk, assistent directeur