Toerusting tot gelijkwaardigheid

Onderdeel van de samenleving
De Nigerianen met een beperking kunnen helemaal klaar zijn voor hun plaats in de samenleving. Maar dan is het wel van belang dat zij ook worden geaccepteerd! Daar maken wij ons sterk voor.

  • De dorpelingen moeten zich verantwoordelijk voelen voor het welzijn van personen met een beperking. We rusten hen daarvoor toe; dat doen we door comités op te richten en te trainen. Zo’n comité bestaat uit vertegenwoordigers van de plaatselijke kliniek, scholen en kerken, dorpsleiders en dorpsbewoners. 
  • Ook bij overheidsinstanties pleiten we voor de rechten van personen met beperkingen. Dat doen we in het kader van ons Advocacy project. 
  • In zes lotgenotengroepen praten cliënten met elkaar. Ze komen niet alleen op voor hun rechten, maar werken ook aan verbetering van hun zelfvertrouwen en integratiemogelijkheden.

 Er zijn in Igede zes lotgenotengroepen actief, waaraan in totaal 186 mensen met een beperking aan deelnemen.