Onderwijs

Onderwijs is heel belangrijk voor kinderen met een beperking. Onmisbaar zelfs als zij zo zelfstandig mogelijk willen zijn. Kinderen met een beperking gaan niet naar een speciale school. Integendeel, ze worden juist geïntegreerd in het reguliere onderwijs (inclusief onderwijs).

Activiteiten
Wat doen we nog meer op het gebied van onderwijs?
  • Cliënten die middelbaar of hoger beroepsonderwijs volgen, krijgen – afhankelijk van de noodzaak – een bijdrage in de kosten.
  • Moeders en verzorgers van kinderen met meervoudige of ernstige beperkingen ontvangen jaarlijks een training over de nieuwste ontwikkelingen in de zorg. 
  • Traditionele genezers die botbreuken behandelen, geven we medische voorlichting. Zo stimuleren we de samenwerking en voorkomen we een verkeerde behandeling, met alle gevolgen van dien. 
  • Voor cliënten met gezichts- of gehoorbeperkingen hebben we ondersteunend lesmateriaal, zoals brailleboeken, braillemachines, boeken in gebarentaal en geïllustreerde woordenboeken. We werken aan een uitleencentrum hiervoor op de hoofdlocatie.

 Elim ondersteunt 25 studenten in het middelbaar onderwijs. Meer dan 30 traditionele genezers volgen een medische training. Meer dan 50 familieleden van kinderen met een ernstige beperking volgen training voor goede verzorging van de kinderen.