Nieuws »

Verslag Vriendenbijeenkomst 28 se

Datum:
11 oktober
Bericht:
Op vrijdag 28 september jl. waren we met ruim 70 Elim-vrienden bijeen in
Middelharnis. Na een opening door de voorzitter van het bestuur lichtte
Ellen Vreeswijk beknopt het werk van Elim toe; daarna toonde zij met behulp
van levende voorbeeldcasussen aan dat het werk van Elim bestaansrecht heeft.
En ze deed dit op boeiende wijze. Zij eindigde de presentatie met 'de kracht
van Elim', waarbij het vertrouwen in Hem de boventoon voert. In dat
vertrouwen wil Elim in Nigeria en ook in Nederland het werk met hulp van de
Elim-vrienden en donateurs graag het komende jaar voortzetten.

De aanwezige werkgroep vroeg alle aanwezigen een actietip op te schrijven op
een briefje, om zo het komende jaar ook voldoende middelen te kunnen
inzamelen. De pauze droeg bij aan onderlinge ontmoeting en kon ingevuld
worden met het doen van een braille-oefening. Prachtig hoe creatief Elim
bezig is om ook de blinden te voorzien van eenvoudig leesmateriaal.

Na een gezellige pauze, met mogelijkheid om bij de verkooptafel van de
werkgroep langs te gaan, werden er nog enkele vragen gesteld en door Ellen
beantwoord en werd de avond om 21.45 uur dankbaar afgesloten.

« terug naar het overzicht